Triển Lãm Handmade “Nghệ thuật Từ Đôi Tay” Lần 7

Triển lãm handmade nghệ thuật từ đôi bàn tay lần 7
Chương trình nghệ thuật từ đôi tay được tổ chức thành buổi triển lãm handmade tại Làng Art. Không nằm ngoài khuôn khổ của các ý tưởng mang đến những giá trị nghệ thuật thời đại, buổi triển lãm Nghệ thuật từ đôi tay tôn vinh những tác phẩm được sáng tạo từ bàn tay của những nghệ nhân. Xem Thêm