Tiệc chia tay Mr. Jiri ấm cúng cùng Homecredit tại hệ thống đặt tiệc của HEPE

Tiệc Chia Tay Mr. Jiri (Home Credit)
Không chỉ tiệc chúc mừng, tiệc đoàn viên hay những buổi tiệc kỷ niệm khác. Tiệc chia tay vẫn là một dấu ấn quan trọng. Tất cả lưu giữ nhiều khoảnh khắc khó quên của quãng thời gian cùng tương tác. Hay cùng làm việc với nhau. Nắm bắt yêu cầu và chủ đề bữa tiệc của Homecredit, Hepe đã tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức sự kiện trong hệ thống và chọn Sài Gòn Drink là khu vực thích hợp nhất để làm điểm nhấn cho mục đích bữa tiệc Xem Thêm